Výlet do aquaparku Sušice s Jonášem

Volnočasový klub Jonáš

výlet s volnočasovým klubem Jonáš

Sraz ve 14:00 na autobusové zastávce v Kašperských Horách. Pro děti a mládež z Kašperských Hor a okolí. Na výlet je nutné hlásit se předem. Po přihlášení obdržíte bližší informace. Tel.: 721 643 096.