Za historií rýžování zlata na Šumavě

IS a SEV Kašperské Hory

program NP Šumava

Šumavské řeky v zájmu člověka. Historie rýžování a dolování zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století, včetně praktických ukázek a soutěží.