Záchrana střechy

hrad Kašperk

veřejná sbírka k záchraně původní střechy hradu Kašperku

Západní věž hradu kryje už od 14. století původní cihelná střecha, tzv. helmice. Dodnes se dochovalo její torzo, jež přežilo ničivé požáry, orkány i stovky šumavských zim. Je vystavena extrémním povětrnostním podmínkám ve výšce přes 900 metrů n. m., cihly jsou zvětralé, drolí se a vzácné střeše hrozí zánik.

Torzo cihelné helmice se na Kašperku dochovalo ze 3/5 původní výšky, vnitřní líc skýtá k vidění ještě rozsáhlé zbytky původní středověké omítky. Cihelné střechy byly původně na obou kašperských věžích. Na věži východní se ta původní zhroutila neznámo kdy. Dnes ji kryje střecha novodobá, dřevěná.

Letos ji hodláme úplně přestřešit novým krovem a šindelovou krytinou, čímž ji účinně ochráníme před hrozící zkázou. Pomůžete nám?

Vybrané peníze poslouží na dofinancování úplného přestřešení cihelné helmice novým krovem, jenž by měl už letos účinně chránit zachované torzo cihelné helmice. Navržený krov bude mít tvar stanové střechy, který dle zaměření zachovaného torza měla i původní střešní konstrukce. Krytina bude stejně jako na střeše východní věže provedena z dvojitě kladeného štípaného šindele.

K projektu zastřešení byla vydána všechna nezbytná stanoviska a stavební povolení. Koncem dubna 2024 byl vybrán zhotovitel, firma Rynostav z nedaleké Sušice. Hlavní část prací se uskuteční po letních prázdninách, v září a říjnu.

Celkový a konečný rozpočet je 6 000 000 Kč. Dva miliony nám letos poskytl díky své mimořádné dotaci Plzeňský kraj. Další dva miliony jsou ze zisků návštěvního provozu samotného hradu. Zbývající třetinu se pokoušíme získat prostřednictvím veřejné sbírky, jež běží výhradně na Donio.cz .

Pojďte nám pomoci, ať můžeme zachránit a předat významnou součást českého kulturního dědictví dalším generacím.

Jak lze přispět?

Prostřednictvím webových stránek donio.cz .

Je možné využít i QR kód .

Leták s informacemi o cihlové střeše a veřejné sbírce ke stažení zde