Zlato na Šumavě

hrad Kašperk

první z připravované série přednášek na hradě

Zlato odnepaměti patří ke kraji horního Pootaví. Význam zdejšího zlatonosného revíru byl i jedním z důvodů, proč císař Karel IV. nechal založit královský hrad Kašperk. V poutavé přednášce se vypravíme do minulosti, do období Keltů a počátků rýžování na řece Otavě. Přes rozvoj středověké hlubinné těžby se dostaneme až do nedávna, k moderním pokusům o dobývání zlata. 

Povídání v hradním purkrabství se ujme pan Libor Škubal z Muzea šumavských minerálů ve Velharticích. Na místě si budete moci i prohlédnout ukázky ze zlatých nálezů a dozvíte se leccos o jeho vlastnostech a dalších kovech a prvcích, jež se společně se zlatem pojí a vyskytují. 

Akce se pod střechou ve vytápěném sále koná za každého počasí. 

Přednáška trvá cca 1 hodinu.