ZUŠ OPEN

Náměstí Kašperské Hory

Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru

Je připraven koncert V rytmu hudby a barev pořádaný naší školou.
Během představení zazní hudba všech směrů a stylů, zahrají komorní soubory naší školy.

Co je to ZUŠ Open

Celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru.

  • Základní umělecké školy představí svůj program v rámci jednoho společného dne v úterý 30. května 2017.
  • Program pro širokou veřejnost po celé České republice.
  • Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech.
  • Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání.
  • Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.

Cíle ZUŠ Open

Zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně.

  • Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol.
  • Zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu.
  • Posílit respekt základních uměleckých škol.

Vize

„Abychom mohli upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy v České republice, musíme pracovat společně.“

Více informací o tomto happeningu naleznete na www.zusopen.cz

Plakátek ke stažení ve formátu pdf: ZUŠ OPEN