Informace poskytnuté dle z. č. 106/1999 Sb.

2018

1) žádost o informace o projektech města ; vyřízení žádosti