Intenzifikace ČOV Kašperské Hory

Projekt spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

V rámci realizace byly provedeny stavební úpravy stávající ČOV Kašperské Hory a byla osazena nová technologie pro zlepšení účinnosti čištění odpadních vod a zlepšení odvodnění kalu. Nově byl vybudován větší lapák štěrku se strojním těžením, došlo také ke kompletní přestavbě odlehčovací komory a jejímu vystrojení automaticky čištěným sítem, byla vybudována dešťová zdrž a instalováno nové zařízení na odvodnění kalu. Naakumulovaná voda je znovu odvedena na ČOV a vyčištěna.

Podrobné informace  
Celkové náklady bez DPH 21 088 069 Kč  
Celkové způsobilé výdaje 8 034 184 Kč  
Nezpůsobilé výdaje 13 053 885 Kč  
Udržitelnost 30 let  
Termín realizace 19.1.2018 – 31.1.2020  
Stav projektu ukončený  
Zdroje financování OPŽP  
Číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0­.0/16_043/0004706