Modernizace školy ZŠ Kašperské Hory

Projekt „Modernizace školy ZŠ Kašperské Hory“

Spolufinancováno Evropskou unií

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Cílem projektu je:

  • zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy,
  • zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky,
  • zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi,
  • zkvalitnění vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení k internetu,
  • využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Výsledkem projektu bude rozvoj kompetencí žáků základní školy zejména v oblastech přírodních věd, cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi. Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).