Obnova pramenišť Nový a Starý Žďánov

Projekt spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Město jako příjemce od dotace odstoupilo, finanční plnění nebylo zahájeno.

V rámci projektu byla provedena obnova pramenišť Města Kašperské Hory (úprava odkyselovací stanice a vodojemu a obnova pramenišť Starý a Nový Ždánov) včetně výstavby nového přívodního vodovodního řadu z prameniště Nový Ždánov do blízkosti vodojemu Kašperské Hory.

Podrobné informace
Celkové náklady bez DPH 19 063 685 Kč
Celkové způsobilé výdaje 12 575 883 Kč
Nezpůsobilé výdaje 6 487 803 Kč
z toho dotace FS 8 017 125 Kč
z toho dotace SFŽP 628 794 Kč
z toho příjmy 3 143 971 Kč
z toho VZ žadatele 785 993 Kč
udržitelnost 30 let
Termín realizace 19.1.2018 – 31.1.2020
Stav projektu ukončený
Zdroje financování OPŽP
Číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0­.0/16_043/0004707