Přestavba opěrné zdi u školy

Projekt spolufinancován Plzeňským krajem.

  • Odbor regionálního rozvoje
  • Dotační program: PSOV PK 2020
  • Dotační titul: Podpora obcí

SO 201A Opěrná zeď s oplocením u pozemku kat.č. 942/3 (opěrná zeď u Základní školy) Zbourání stávající zdi a vybudování nové, s kamenným obkladem ale v posunuté poloze.

Podrobné informace
Celkové náklady 1 679 265 Kč
z toho dotace PK 500 000 Kč
z toho VZ žadatele 1 179 265 Kč
Termín realizace 05 – 08/2020
Stav projektu dokončený
Zdroje financování Stavba byla uskutečněna za podpory Plzeňského kraje
Číslo projektu 35272020