Rekonstrukce požární zbrojnice

K záměru rekonstrukce stávajícího objektu je nutné přistoupit jednak z důvodu nezbytného statického zajištění objektu (viz havarijní stav krovu) a jednak s ohledem na současné potřeby hasičského sboru, zejména pak na prostorové nároky zásahové jednotky. Současné vnitřní prostory nejsou v souladu s ČSN 73 5710 a jejich rozšíření a modernizace je nezbytným požadavkem pro proces přechodu na režim poloprofesionální jednotky.

Podrobné informace
Celkové náklady 6 578 770 Kč
z toho dotace GŘ HZS 3 241 139,27 Kč
z toho dotace PK 2 160 759 Kč
z toho VZ žadatele 1 176 871,73 Kč
Termín realizace 09/2021 – 08/2022
Stav projektu realizace
Zdroje financování MV ČR, GŘ HZS ČR
Číslo projektu JSDH-V3–2021–00229