Rekonstrukce ulice Besední a křižovatky Besední x Vimperská

Rekonstrukce ulice Besední a křižovatky s komunikací 145/II (ulice Vimperská) v majetku SUS PK, včetně sítí technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, teplovod, veřejné osvětlení). Součástí stavby je i úprava opěrných zdí.

Podrobné informace
Celkové náklady bez DPH 44,1 mil. Kč z toho 33,7 Město KH a 6,4 mil. SUS PK
Termín realizace 07/2019 – 08/2021
Stav projektu realizace
Zdroje financování Vlastní zdroje ve spolupráci s SÚSPK