Renovace veřejného osvětlení v Kašperských Horách - snížení světelného znečištění

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Realizací projektu došlo ke zlepšení kvality veřejného osvětlení, konkrétně k viditelnému omezení světelného znečištění a spotřeby el. energie, tzn. ke snížení nákladů na provoz VO. Na území města Kašperské Hory bylo vyměněno 110 ks svítidel a 16 ks výložníků. Projekt navazuje na předchozí realizovaný projekt, předpokládá se realizace další fáze. Realizace projektu je v souladu se strategií rozvoje města.

Podrobné informace  
Celkové náklady vč DPH 2 633 232 Kč
Celkové způsobilé výdaje 2 428 245 Kč
Nezpůsobilé výdaje 204 987 Kč
z toho dotace SFŽP 1 942 596 Kč
z toho VZ žadatele 485 649 Kč
udržitelnost 5 let
Termín realizace 6.8.2018 – 26.11.2018
Stav projektu dokončeno
Zdroje financování SFŽP, NP – Prg. podpory obcí NP
Číslo projektu 121862