Muzeum Brána nebes

Kostel sv. Mikuláše se nachází cca 1,5 km od kašperskohorského náměstí. Najdete ho v historickém hřbitovním areálu, který ukrývá od roku 2015 nově otevřené muzeum Brána nebes s expozicí o významu smrti a věčného života v pojetí šumavského lidu. Mohutný kostel sv. Mikuláše patří mezi nejvýznamnějších památky rané středověké architektury v jihozápadních Čechách, jedná se o trojlodní bazilika z počátku 14. století. Kostel je zdobený barevnými freskami datovanými do doby vzniku kostela, původním gotickým uspořádáním presbytáře a malovaným prkenným stropem z roku 1700 v hlavní lodi.

Hned vedle velkého kostela naleznete menší barokní kapli sv. Anny zasvěcenou ochranitelce rodiny a horníků, ta překvapí své návštěvníky lehkým, skoro hravým interiérem s rokokovými prvky.

Muzeum je přístupné formou komentovaných prohlídek s průvodcem.

Kostel sv. Mikuláše je přístupný v červenci a srpnu denně mimo, pondělí a pátek v čase od 14.00 a 15.00 hodin.


KONTAKT | Smetanova ul., Kašperské Hory | GPS 49°08'55.1"N 13°32'08.6"E | +420 606 545 062 | helenapek@centrum.cz