Seismická stanice a muzeum seismometrie u Kašperských Hor

Muzeum je umístěno v původní budově seismické observatoře, kde jsou k vidění historické seismometry a registrační aparatury. Součástí prohlídky je i procházka štolou Kristýna v délce asi 200 m.

Stanice Kašperské Hory s kódovým označením KHC byla zřízena v r. 1960 v bývalé zlatonosné štole Kristýna. Stanice je součástí České regionální seismické sítě a také mezinárodní sítě stanic. Naměřená digitální data se nepřetržitě předávají do Geofyzikálního ústavu v Praze a dále do mezinárodních center, kde se používají k určení základních údajů o zemětřeseních (poloha, čas, velikost otřesu) a následně ke zpřesnění znalostí o stavbě Země a procesů, které v ní probíhají.

Stanice Kašperské Hory patří díky nízké úrovni přítomného rušení k nejcitlivějším seismickým stanicím na světě. V roce 1973 zde Ing. Axel Plešinger vyvinul a jako první na světě rutinně provozoval světově unikátní registrační aparaturu, která zaznamenávala seismické signály ve velmi širokém rozsahu frekvencí. Současné vybavení stanice plně odpovídá standardům digitálních stanic světové seismické sítě.

Provozní doba v roce 2019

Exkurze se konají každou 1. sobotu v měsíci:

  • 4. 5. 2019
  • 1. 6. 2019
  • 6. 7. 2019
  • 3. 8. 2019
  • 7. 9. 2019

Návštěvní hodiny: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hodin

Plakát ve formátu pdf zde: Muzeum seismometrie 2019