Muzeum Šumavy a Galerie

K nejcennějším exponátům Muzea Šumavy patří soubor pozdně gotických plastik z přelomu 15. – 16. století, zejména dřevořezby anonymního tvůrce Mistra Oplakávání ze Zvíkova, které patří k tomu nejlepšímu z odkazu české pozdní gotiky, dále kolekce šumavského skla se secesními vázami sklárny v Klášterském Mlýně u Rejštejna, ukázky lidového umění nebo soubor obrazů a grafiky se šumavskými motivy, obrazy a grafika se šumavskými motivy, obrazy Otakara Nejedlého, Josefa Krejsy, Vincence Beneše, Aloise Moravce a dalších. Stálý obdiv sklízejí lidové podmalby na skle z Kvildy, originální lidové dřevořezby či unikátní šumavská umrlčí prkna.

Stálá přírodovědná expozice prezentuje vedle exponátů z oborů zoologie, botaniky, geologie a ochrany přírody jednotlivá přírodní prostředí (biotopy) šumavské krajiny. V historické expozici je zvláštní pozornost věnována památkám zemědělství, dřevařství, sklářství, zlatorudného hornictví, lidové výrobě, kultuře a umění. Zvláštností jsou památky těžby a zpracování zlata, výroby dřevěného drátu, lidového betlémářství nebo doklady o šumavských světácích – cirkusácích.

Muzeum pořádá pravidelné tematické sezonní výstavy.

KONTAKT | Náměstí 140, Kašperské Hory | GPS 49°8'36.041"N, 13°33'21.022"E | +420 376 582 226, +420 376 528 850 | horpeniak@sumavanet.cz

webové stránky Muzea Šumavy