Studie proveditelnosti rekonstrukce budov Bílá růže a Sokolovna

Studie je podkladem pro další rozhodování z hlediska územního plánování, rozpočtu, investic, personálního zajištění, rozvoje města a souvisejících lokalit v rámci trvale udržitelného vývoje směřujícího k naplnění principu SMART City.

V souvislosti s již vytvořenou Strategií udržitelného rozvoje města Kašperské Hory (SUR) zadavatel formuluje rozvojovou vizi dalšího směřování města jako funkčního celku s využitím „chytrých“ řešení čistých a moderních technologií, aktivní obnovy stávajícího a rozšíření vytipovaného potenciálu města, obnovy dosud či dlouhodobě nevyužívaný prostor. Soustředí se tak mj. na uchování genia loci atraktivní lokality.

Studie ke stažení