Studie proveditelnosti urbanistického rozvoje města Kašperské Hory

Studie proveditelnosti urbanistického rozvoje města Kašperské Hory byla zpracována v rámci projektu Moderní úřad Kašperské Hory spolufinancovaného z ESF, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0­.0/16_033/0002984

Studie proveditelnosti obsahuje následující oblasti řešení:

  • Návrh urbanistické koncepce a regulace území – rozvojová oblast Žižkovo náměstí
  • Návrh zkompaktnění městské struktury a návrh využití nevyužívaných lokalit
  • Prověření městotvorného potenciálu drobné architektury

PDF ke stažení (65MB)