Strategie udržitelného rozvoje města Kašperské Hory

Strategie udržitelného rozvoje (SUR) formuluje společnou strategickou rozvojovou vizi dalšího směřování města jako celku, která na základě názorové shody všech subjektů podílejících se na přípravě, zpracování a schválení priorit vyjadřuje obecnou reálnou představu budoucího vývoje města. Jejím hlavním smyslem je vytvořit nástroj pro organizaci a zajištění trvale udržitelného rozvoje města a rozvoj jednotlivých oblastí tak, aby město fungovalo jako logický celek.

SUR zahrnuje řadu chytrých řešení, která jsou v souladu s principy „SMART CITY“ – chytré, inteligentní město. Tímto dává město najevo svoji vůli jít cestou čistých, chytrých a moderních technologií, usnadnit tak život svým obyvatelům a zapojit je do rozvoje města.

SUR je zpracována na období 2015–2025.

Město Kašperské Hory