Závěrečná zpráva z realizace projektu Moderní úřad Kašperské Hory - Personální audit a související vzdělávání a průběžná zpráva a Odborné vzdělávání

Personální audit byl pro MÚ Kašperské Hory realizován na základě realizace projektu Moderní úřad Kašperské Hory, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0­.0/16_033/0002984: „Zvyšování efektivity činnosti městského úřadu ".

Zadání zpracování personálního auditu v roce 2016 vyšlo z potřeby zlepšit a stabilizovat personální situaci na městském úřadě v Kašperských Horách, vyhodnotit aktuální situaci, v rámci vyhodnocení navrhnout nejvhodnější způsob moderního řízení zaměstnanců, personální opatření a v neposlední řadě i práci na rozvoji vytipovaných osobností vzhledem k organizační struktuře města. ‚Moderní úřad‘ a potřeba strategického řízení lidských zdrojů koresponduje se Strategií územního rozvoje města, která vyžaduje strategické rozhodování, které se bez kvalitní platformy lidských zdrojů neobejde. S tím souvisí i procesy průběžného vzdělávání, které byly na základě poznatků z výsledků personálního auditu specifikovány pro potřeby MěÚ Kašperské Hory a průběžně doplněny na základě probíhající klíčové aktivity projektu č. 2 Odborné vzdělávání (Průběžná zpráva – Odborné vzdělávání).

PDF ke stažení – celková závěrečná zpráva

PDF ke stažení – závěrečná zpráva

PDF ke stažení – průběžná zpráva