Struktura úřadu

Vedení města

 • Starostka: Bohuslava Bernardová
 • Místostarosta: Ing. Miroslav Mäntl
 • Tajemnice: Ing. Andrea Staňková

Kontakty

Kompletní telefonní a e-mailový seznam najdete v sekci Kontakt.

Složení zastupitelstva města

 • Ing. Alena Balounová (SNK Nové Kašperské Hory)
 • Bohuslava Bernardová (SNK Nové Kašperské Hory)
 • Jindřich Ešner (SNK Nové Kašperské Hory)
 • Bc. Lena Yvona Geryková (SNK Nové Kašperské Hory)
 • Ing. Hana Naušová (SNK Nové Kašperské Hory)
 • Ing. Ondřej Koubek (Kašperky pro život – SNK)
 • Petr Málek (Kašperky pro život – SNK)
 • Mgr. Zdeněk Svoboda (Kašperky pro život – SNK)
 • Jiří Bártík (Kašperky pro život – SNK)
 • Jaroslav Chlada (SNK Pohoda)
 • Jiří Jirman (SNK Pohoda)
 • Michaela Kalčíková (SNK Pohoda)
 • Ing. Miroslav Mäntl (Nezávislí – SNK)
 • Radek Mäntl (Nezávislí – SNK)
 • Mgr. Jaroslav Havel (Nezávislí – SNK)

Složení rady města

 • Bohuslava Bernardová – starostka
 • Ing. Miroslav Mäntl – místostarosta
 • Mgr. Jaroslav Havel
 • Ing. Hana Naušová
 • Ing. Alena Balounová

Komise města a výbory

Přestupková komise:

 • JUDr. Jan Kellmann – předseda
 • Musilová Ivana
 • Nový Jaroslav
 • Loukota Jaroslav

Kulturní komise:

 • PhDr. Horpeniak Vladimír – předseda
 • Mgr. Korcová Věra
 • Mgr. Svoboda Zdeněk
 • Kintzl Emil
 • Pekárková Helena
 • Mgr. Barfussová Zdeňka Ánandí
 • Mgr. Jitka Skořepová

Majetková komise:

 • Ing. Naušová Hana – předsedkyně
 • Paulíny Miroslav
 • Ing. Kratochvíl Jaroslav
 • Marková Helena
 • Bernardová Bohuslava

Bytová komise:

 • Eger Miloslav – předseda
 • Hanzíková Magdaléna
 • Kaisrová Marie

Finanční výbor:

 • Bc. Lena Yvona Geryková – předseda
 • Hedvika Zahálková
 • Radek Mäntl

Kontrolní výbor:

 • Jindřich Ešner – předseda
 • Jaroslav Nový
 • Václav Vintr