Struktura úřadu

Vedení města

 • Starosta: Petr Málek
 • Místostarosta: Jaroslav Chlada
 • Tajemnice: Ing. Andrea Staňková

Kontakty

Kompletní telefonní a e-mailový seznam najdete v sekci Kontakt.

Složení zastupitelstva města

 • Ing. Balounová Alena (NK – SNK „Nové Kašperské Hory“)
 • Ing. Bechyně Milan (ANO 2011 – Kašperky pro život)
 • Bernardová Bohuslava (NK – SNK „Nové Kašperské Hory“)
 • PhDr. Horpeniak Vladimír (NK – Kašperky pro život)
 • Hadrava Ladislav (NK – SNK „POHODA“)
 • Mgr. Havel Jaroslav (NK – SNK „Nové Kašperské Hory“)
 • Chlada Jaroslav (NK – SNK „POHODA“)
 • Jirman Jiří (NK – SNK „POHODA“)
 • Kalčíková Michaela (NK – SNK „POHODA“)
 • Málek Petr (NK – Kašperky pro život)
 • Ing. Mäntl Miroslav (NK – SNK „Nové Kašperské Hory“)
 • Ing. Naušová Hana (NK – SNK „Nové Kašperské Hory“)
 • Mgr. Svoboda Zdeněk (NK – Kašperky pro život)
 • Švajková Gizela (NK – SNK „Nové Kašperské Hory“)
 • DiS Jan Voldřich (NK – Kašperky pro život)

Složení rady města

 • Petr Málek – starosta
 • Jaroslav Chlada – místostarosta
 • Ing. Milan Bechyně
 • Mgr. Zdeněk Svoboda
 • DiS Jan Voldřich

Komise města a výbory

Přestupková komise:

 • JUDr. Pohanová Marie – předseda
 • Musilová Ivana
 • Nový Jaroslav
 • Loukota Jaroslav

Kulturní komise:

 • PhDr. Horpeniak Vladimír – předseda
 • Mgr. Korcová Věra
 • Mgr. Svoboda Zdeněk
 • Kintzl Emil
 • Pekárková Helena
 • Mgr. Barfussová Zdeňka Ánandí
 • Mgr. Jitka Skořepová

Majetková komise:

 • Ing. Naušová Hana – předsedkyně
 • Paulíny Miroslav
 • Ing. Kratochvíl Jaroslav
 • Marková Helena
 • Bernardová Bohuslava

Bytová komise:

 • Eger Miloslav – předseda
 • Hanzíková Magdaléna
 • Kaisrová Marie

Finanční výbor:

 • Jirman Jiří – předseda
 • DiS Voldřich Jan
 • Kovaříková Kateřina

Kontrolní výbor:

 • Havel Jaroslav – předseda
 • Ing. Olšaník Miroslav
 • Voldřichová Magda

Osadní výbor:

 • Kostka Jiří – předseda
 • Škvára Štefan
 • Weishäupel Kurt ml.