Struktura úřadu

Vedení města

 • Starostka: Bohuslava Bernardová
 • Místostarosta: Ing. Miroslav Mäntl
 • Tajemnice: Ing. Andrea Staňková

Kontakty

Kompletní telefonní a e-mailový seznam najdete v sekci Kontakt.

Složení zastupitelstva města

 • Bohuslava Bernardová (SNK Nové Kašperské Hory)
 • Jindřich Ešner (SNK Nové Kašperské Hory)
 • Bc. Lena Yvona Geryková (SNK Nové Kašperské Hory)
 • Ing. Hana Naušová (SNK Nové Kašperské Hory)
 • Radek Vrhel (SNK Nové Kašperské Hory)
 • Ing. Milan Bechyně (Kašperky pro život – SNK)
 • Ing. Ondřej Koubek(Kašperky pro život – SNK)
 • Mgr. Zdeněk Svoboda (Kašperky pro život – SNK)
 • Jan Voldřich, DiS. (Kašperky pro život – SNK)
 • Jaroslav Chlada (SNK Pohoda)
 • Jiří Jirman (SNK Pohoda)
 • Michaela Kalčíková (SNK Pohoda)
 • Ing. Miroslav Mäntl (Nezávislí – SNK)
 • Radek Mäntl (Nezávislí – SNK)
 • Mgr. Jaroslav Havel (Nezávislí – SNK)

Složení rady města

 • Bohuslava Bernardová – starostka
 • Ing. Miroslav Mäntl – místostarosta
 • Mgr. Jaroslav Havel
 • Ing. Hana Naušová
 • Radek Vrhel

Komise města a výbory

Přestupková komise:

 • JUDr. Jan Kelman – předseda
 • Musilová Ivana
 • Loukota Jaroslav

Kulturní komise:

 • PhDr. Horpeniak Vladimír
 • Mgr. Svoboda Zdeněk
 • Bc. Martina Hamáková
 • Mgr. Václav Kůs

Sportovní komise:

 • Mgr. Havel Jaroslav
 • Eger Miloslav
 • Vrhel Radek

Majetková komise:

 • Ing. Naušová Hana
 • Michaela Kalčíková
 • Ing. Pavlína Šimáčková

Bytová komise:

 • Valentová Lucie
 • Kaisrová Marie
 • Švajková Jana

Finanční výbor:

 • Bc. Lena Yvona Geryková – předseda
 • Hedvika Zahálková
 • Radek Mäntl

Kontrolní výbor:

 • Jaroslav Chlada – předseda
 • Martina Vrbová
 • Ivo Trzaskalik