Dokumenty rady a zastupitelstva

RADA MĚSTA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Jednací řád rady města Jednací řád zastupitelstva města
Usnesení z 1. jednání rady města ze dne 05.01.2022  
Usnesení z 31. jednání rady města ze dne 20.12.2021 Zápis z 19. jednání zastupitelstva města dne 16.12.2021
  Zápis z kontroly Finančního výboru 06.12.2021, Zápis z kontroly FInančního výboru 29.11.2021
Usnesení z 30. jednání rady města ze dne 09.12.2021 Plán jednání rady a zastupitelstva města v roce 2022
Usnesení z 29. jednání rady města ze dne 08.12.2021  
Usnesení z 28. jednání rady města ze dne 24.11.2021  
Usnesení z 27. jednání rady města ze dne 22.11.2021  
Usnesení z 26. jednání rady města ze dne 10.11.2021  
Usnesení z 25. jednání rady města ze dne 27.10.2021  
Usnesení z 24. jednání rady města ze dne 13.10.2021 Zápis z 18. jednání zastupitelstva města dne 21.10.2021
Usnesení z 23. jednání rady města ze dne 07.10.2021  
Usnesení z 22. jednání rady města ze dne 29.09.2021  
Usnesení z 21. jednání rady města ze dne 15.09.2021  
Usnesení z 20. jednání rady města ze dne 01.09.2021  
Usnesení z 19. jednání rady města ze dne 18.08.2021  
Usnesení z 18. jednání rady města ze dne 04.08.2021  
Usnesení ze 17. jednání rady města ze dne 26.07.2021 Zápis ze 17. jednání zastupitelstva města dne 29.07.2021
Usnesení z 16. jednání rady města ze dne 14.07.2021  
Usnesení z 15. jednání rady města ze dne 30.06.2021  
Usnesení ze 14. jednání rady města ze dne 22.06.2021 Zápis ze 16. jednání zastupitelstva města dne 24.06.2021
Usnesení z 13. jednání rady města ze dne 15.06.2021  
Usnesení z 12. jednání rady města ze dne 26.05.2021  
Usnesení z 11. jednání rady města ze dne 12.05.2021  
Usnesení z 10. jednání rady města ze dne 28.04.2021  
Usnesení z 9. jednání rady města ze dne 14.04.2021 Zápis z 15. jednání zastupitelstva města dne 22.04.2021
Usnesení z 8. jednání rady města ze dne 31.03.2021  
Usnesení ze 7. jednání rady města ze dne 17.03.2021  
Usnesení z 6. jednání rady města ze dne 03.03.2021  
Usnesení z 5. jednání rady města ze dne 24.02.2021  
Usnesení z 4. jednání rady města ze dne 17.02.2021 Zápis z 14. jednání zastupitelstva města dne 18.02.2021
Usnesení z 3. jednání rady města ze dne 03.02.2021 Zápis z kontroly Finančního výboru 11. 2.2020
Usnesení z 2. jednání rady města ze dne 20.1.2021 Zápis z jednání Finančního výboru 14.12.2020
Usnesení z 1. jednání rady města ze dne 06.01.2021  
Usnesení z 36. jednání rady města ze dne 14.12.2020 Zápis z 13. jednání zastupitelstva města dne 17.12.2020
Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 09.12.2020  
Usnesení z 34. jednání rady města ze dne 27.11.2020  
Usnesení z 33. jednání rady města ze dne 25.11.2020  
Usnesení z 32. jednání rady města ze dne 11.11.2020 Zápis z 12. jednání zastupitelstva města dne 18.11.2020
Usnesení z 31. jednání rady města ze dne 30.10.2020  
Usnesení z 30. jednání rady města ze dne 26.10.2020 situace-rd-kavrlik.pdf
Usnesení z 29. jednání rady města ze dne 19.10.2020  
Usnesení z 28. jednání rady města ze dne 14.10.2020  
Usnesení z 27. jednání rady města ze dne 30.09.2020  
Usnesení z 26. jednání rady města ze dne 16.09.2020 Zápis z 11. jednání zastupitelstva města dne 17.09. 2020
Usnesení z 25. jednání rady města ze dne 02.09.2020  
Usnesení z 24. jednání rady města ze dne 20.08.2020  
Usnesení z 23. jednání rady města ze dne 19.08.2020  
Usnesení z 22. jednání rady města ze dne 05.08.2020  
Usnesení z 21. jednání rady města ze dne 29.07.2020  
Usnesení z 20. jednání rady města ze dne 15.07.2020  
Usnesení z 19. jednání rady města ze dne 29.06.2020  
Usnesení z 18. jednání rady města ze dne 22.06.2020 Zápis z 10. jednání zastupitelstva města dne 25.06. 2020
Usnesení z 17. jednání rady města ze dne 10.06.2020  
Usnesení z 16. jednání rady města ze dne 26.05.2020 Zápis z 9. jednání zastupitelstva města dne 28.05.2020
Usnesení z 15. jednání rady města ze dne 13.05.2020 Zápis z 2.jednání Finančního výboru ze dne 26.02.2020
Usnesení ze 14. jednání rady města ze dne 29.04.2020 Zápis z 1.jednání Finančního výboru ze dne 18.12.2019
Usnesení z 13. jednání rady města ze dne 22.04.2020  
Usnesení z 12. jednání rady města ze dne 15.04.2020  
Usnesení z 11. jednání rady města ze dne 08.04.2020  
Usnesení z 10. jednání rady města ze dne 01.04.2020  
Usnesení z 09. jednání rady města ze dne 27.03.2020  
Usnesení z 08. jednání rady města ze dne 18.03.2020  
Usnesení z 07. jednání rady města ze dne 11.03.2020 Zápis z 8. jednání zastupitelstva města dne 27.02.2019
  Jednací řád Zastupitelstva města Kašperské Hory
Usnesení z 06. jednání rady města ze dne 04.03.2020 Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 18.02.2020
Usnesení z 05. jednání rady města ze dne 19.02.2020  
Usnesení ze 04. jednání rady města ze dne 05.02.2020  
Usnesení z 03. jednání rady města ze dne 04.02.2020  
Usnesení z 02. jednání rady města ze dne 22.01.2020  
Usnesení z 01. jednání rady města ze dne 08.01.2020  
Usnesení ze 47. jednání rady města ze dne 17.12.2019 Zápis z 7. jednání zastupitelstva města dne 12.12.2019
Usnesení ze 46. jednání rady města ze dne 11.12.2019  
Usnesení ze 45. jednání rady města ze dne 04.12.2019  
Usnesení ze 44. jednání rady města ze dne 27.11.2019  
Usnesení z 43. jednání rady města ze dne 13.11.2019  
Usnesení z 42. jednání rady města ze dne 30.10.2019  
Usnesení z 41. jednání rady města ze dne 23.10.2019  
Usnesení ze 40. jednání rady města ze dne 16.10.2019  
Usnesení z 39. jednání rady města ze dne 09.10.2019  
Usnesení z 38. jednání rady města ze dne 02.10.2019  
Usnesení z 37. jednání rady města ze dne 18.09.2019 Zápis z 6. jednání zastupitelstva města dne 12. 9.2019
Usnesení z 36. jednání rady města ze dne 04.09.2019  
Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 28.08.2019  
Usnesení z 34. jednání rady města ze dne 21.08.2019  
Usnesení z 33. jednání rady města ze dne 19.08.2019  
Usnesení z 32. jednání rady města ze dne 14.08.2019  
Usnesení z 31. jednání rady města ze dne 07.08.2019  
Usnesení z 30. jednání rady města ze dne 24.07.2019  
Usnesení z 29. jednání rady města ze dne 17.07.2019  
Usnesení z 28. jednání rady města ze dne 04.07.2019 Zápis z 5. jednání zastupitelstva města dne 04.07.2019
Usnesení z 27. jednání rady města ze dne 26.06.2019 Zápis ze 4. jednání zastupitelstva města dne 20.06.2019
Usnesení z 26. jednání rady města ze dne 12.06.2019  
Usnesení z 25. jednání rady města ze dne 05.06.2019  
Usnesení z 24. jednání rady města ze dne 29.05.2019  
Usnesení z 23. jednání rady města ze dne 22.05.2019  
Usnesení z 22. jednání rady města ze dne 15.05.2019  
Usnesení z 21. jednání rady města ze dne 02.05.2019  
Usnesení z 20. jednání rady města ze dne 24.04.2019 Zápis z 3. jednání zastupitelstva města dne 25.04.2019
Usnesení z 19. jednání rady města ze dne 17.04.2019  
Usnesení z 18. jednání rady města ze dne 10.04.2019  
Usnesení ze 17. jednání rady města ze dne 03.04.2019  
Usnesení z 16. jednání rady města ze dne 20.03.2019  
Usnesení z 15. jednání rady města ze dne 13.03.2019  
Usnesení z 14. jednání rady města ze dne 08.03.2019  
Usnesení z 13. jednání rady města ze dne 06.03.2019  
Usnesení z 12. jednání rady města ze dne 27.02.2019  
Usnesení z 11. jednání rady města ze dne 20.02.2019  
Usnesení z 10. jednání rady města ze dne 13.02.2019  
Usnesení z 09. jednání rady města ze dne 06.02.2019 Zápis z 2. jednání zastupitelstva města dne 21.02.2019
Usnesení z 08. jednání rady města ze dne 30.01.2019 Zápis z 1. jednání zastupitelstva města dne 13.12.2018
Usnesení z 07. jednání rady města ze dne 23.01.2019 Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva města dne 22.11.2018
Usnesení z 06. jednání rady města ze dne 16.01.2019 Zápis z jednání zastupitelstva města dne 13.09.2018
Usnesení z 05. jednání rady města ze dne 09.01.2019 Zápis z jednání zastupitelstva města dne 21.06.2018
Usnesení z 04. jednání rady města ze dne 19.12.2018  
Usnesení z 03. jednání rady města ze dne 12.12.2018  
Usnesení z 02. jednání rady města ze dne 05.12.2018  
Usnesení z 01. jednání rady města ze dne 26.11.2018  
Usnesení z 24. jednání rady města ze dne 19.11.2018  
Usnesení z 23. jednání rady města ze dne 29.10.2018  
Usnesení z 22. jednání rady města ze dne 15.10.2018  
Usnesení z 21. jednání rady města ze dne 1.10.2018  
Usnesení z 20. jednání rady města ze dne 27.09.2018  
Usnesení z 19. jednání rady města ze dne 17.09.2018  
Usnesení z 18. jednání rady města ze dne 03.09.2018  
Usnesení ze 17. jednání rady města ze dne 20.08.2018  
Usnesení z 16. jednání rady města ze dne 06.08.2018  
Usnesení z 15. jednání rady města ze dne 23.07.2018  
Usnesení ze 14. jednání rady města ze dne 09.07.2018  
Usnesení ze 13. jednání rady města ze dne 25.06.2018  
Jednací řád Rady města Kašperské Hory